Stress, livs og NLP-coach

Mette AagaardKURSER I ARBEJDSMILJØ, MOBNING OG STRESS PÅ ARBEJDSPLADSEN FOR VIRKSOMHEEDER


"EN TIL EN" COACHING FOR PRIVATE 


BLIV GLAD OG POSITIVVÆR DEN BEDSTE UDGAVE AF DIG SELV 

KURSER FOR VIRKSOMHEDER

ARBEJDSMILJØ, STRESS OG MOBNING


Alle kurser kan kombineres og udføres med en god portion humor, egne erfaringer og medindragelse. Kurserne foregår i et sprog som alle kan relatere til. 


Kurserne er generelt målrettet hele virksomheden, men kan tilpasses lige præcis jeres behov - eks. kun for ledere eller medarbejdere. Eller kombinere indhold og tilføje andet som virksomheden skulle have brug for.


Prisen varierer efter opgavens omfang og der sørges altid for en forventingsafstemning inden samarbejde.
ARBEJDSMILJØ (som overordenede emne inkl. stress og mobning)


Velkommen til vores kursus i Psykisk Arbejdsmiljø! Dette kursus er designet til at udstyre dig med de nødvendige redskaber og viden til at forstå, forbedre og styrke det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. 

For at sikre, at du går væk med praktiske færdigheder, der kan implementeres i din daglige arbejdspraksis. Lad os sammen skabe et miljø, hvor medarbejdere trives og yder deres bedste!


Eksempel på kursusindhold;


Velkomst med historie.


Kort introduktion til Psykisk Arbejdsmiljø:

 • Definition og betydning af psykisk arbejdsmiljø.
 • Statistik og tendenser inden for mental sundhed på arbejdspladsen.

 

Identifikation af Risikofaktorer:

 • Faktorer, der kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø.
 • Stress, arbejdspres og balance mellem arbejdsliv og privatliv.

 

Forebyggelse af Stress og Konflikthåndtering:

 • Strategier til at forebygge stress og håndtere arbejdspres og balanen mellem det private og det arbejdsmæssige.
 • Effektive metoder til konflikthåndtering og kommunikation.

 

Fremme Trivsel og Positivt Arbejdsmiljø:

 • Skabelse af en positiv kultur og atmosfære på arbejdspladsen.
 • Vigtigheden af anerkendelse og belønning.

 

Implementering og Handling:

 • Udvikling af handlingsplaner baseret på det lærte.
 • Integration af psykisk arbejdsmiljø i virksomhedens politikker.

 

Afsluttende Diskussion og Spørgsmål:

 • Mulighed for at dele erfaringer og stille spørgsmål. (Dette vil også indgå i resten af kurset)
 • Sammenfatning og opmuntring til at implementere det lærte.

 


Dette kursus vil ikke kun forbedre dit eget kendskab til psykisk arbejdsmiljø, men det vil også give dig konkrete værktøjer til at skabe en positiv forandring på din arbejdsplads.


STRESS


Velkommen til vores kursus om stress på arbejdet. Dette kursus er skræddersyet til at give dig indsigt, redskaber og strategier til at forstå, forebygge og håndtere stress i arbejdsmiljøet og ikke mindst forstå at stress ikke skabes af arbejde alene, faktorer i privatlivet, påvirkning fra andre har stor indflydelse.


Eksempel på kursusindhold;


Velkomst med historie


Forståelse af Stress i livet:

 • Identifikation af stressfaktorer.
 • Den "gode" stress.
 • Konsekvenser af ubehandlet stress.
 • Psykologiske og fysiske symptomer på stress.
 • Case-studier og erfaringsudveksling.


Forebyggelse af Stress:

 • Skabelse af et sundt arbejdsmiljø og hjemmemiljø.
 • Effektiv stresshåndtering på ledelsesniveau.
 • Fremme af arbejdslivsbalancen.
 • Værktøjer til at identificere og reducere arbejdsrelateret stress.


 Håndtering af Stress:

 • Indføring i stresshåndteringsmetoder.
 • Øvelser og teknikker til stressreduktion.
 • Implementering af støttesystemer på arbejdspladsen.
 • Rollefordeling i stresshåndteringsprocessen.


Praktiske Redskaber og Aktionsplaner:

 • Begynde udarbejdelse af personlige stresshåndteringsplaner, noget der personligt kan udføres løbende.
 • Begynde implementering af forebyggende tiltag på arbejdspladsen, sammen med medarbejderne.
 • Etablering af en kultur, der fremmer åben kommunikation om stress og forståelse, samt anerkendelse.MOBNING


Velkommen til vores kursus i mobning på arbejdet, hvor vi vil udforske og implementere strategier til at skabe et sundt og respektfuldt arbejdsmiljø. Dette kursus er designet til at give dig de nødvendige værktøjer til at identificere, forebygge og håndtere mobningssituationer på arbejdspladsen.


Eksempel på kursusindhold;


Velkomst med historie


Introduktion til Mobning: 

 • Definition af mobning og dens forskellige former.
 • Konsekvenserne af mobning på individets trivsel og virksomhedens produktivitet

 

Identifikation af Mobningssignaler: 

 • Lær at genkende tegnene på mobning.
 • Case-studier og eksempler for at øge bevidstheden.

 

Årsager til Mobning: 

 • Udforsk de underliggende årsager til mobning.
 • Identifikation af faktorer, der kan bidrage til et ustabilt arbejdsmiljø.

 

Forebyggelse og Intervention: 

 • Implementering af politikker og procedurer til forebyggelse af mobning.
 • Effektive måder at intervenere på og skabe et støttende miljø.

 

Psykisk Sundhed og Trivsel: 

 • Forstå forbindelsen mellem mobning og psykisk sundhed.
 • Fremme trivsel og et positivt arbejdsmiljø.

 

Gruppearbejde og Diskussion: 

 • Interaktive øvelser og gruppediskussioner.
 • Deling af bedste praksis og erfaringer.

 

Ressourcer og Støtte:

 • Præsentation af tilgængelige ressourcer og støttetjenester.
 • Skabelse af en kultur, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at rapportere mobning.


En mobbefri arbejdsplads er ikke kun et mål, det er en nødvendighed for at skabe et positivt, effektivt og bæredygtigt arbejdsmiljø.
COACHING FOR PRIVATE


Fordi det er vigtigt at du sidder over for en person med livserfaring!


Der skal oftes ikke så meget til, at ændre de tankegange og de vaner der er indgroet i os.

Positiv tankegang og glæde findes i os alle og lærer du at mestre dette er forskellen enorm.


Det er let at overse kroppens signaler og fortsætte vanerne, men til sidst siger kroppen og hjernen fra.

Vi tror tit at lykken er noget nyt materielt - det bliver bedre med en ny bil, nyt arbejde eller nyt tøj! At rykke sig derhen hvor man vil være og finde de essensielle værdier, er det vigtige. Opnåelse af succes både personligt og karrieremæssigt er noget som jeg kan hjælpe dig med at finde.


Personligt blev min nysgerrighed for coaching vakt for mange år siden efter en hård periode i mit liv. Et ønske om at få det bedre gjorde, at jeg tog coachinguddannelser og blev nysgerrig på hvordan kroppen og hjernen fungerer. Det fik mig til at gå efter mine idealer og mål, lave det jeg er god til og har lyst til - det er det skaber succes. 


Jeg bruger NLP, coaching, grounding og tilstand i krop og sind, samt visualisering som redskab. 


Prisen pr. session er 1295 kr. Den varer fra 1,5 - 2 timer. Glæde
Lykke
Rigdom
RoLIDT OM METTES BAGGRUND

Jeg er uddannet stress- NLP- og Lifecoach, jeg har mange års erfaring med at arbejde med mennesker - både med coaching, ledelse og pleje. Udover ovenstående uddannelser har jeg studeret til sygeplejerske og er uddannet bioanalytiker. 

De senere år har jeg arbejdet med alt fra socialt udsatte borgere til ledere, jeg har hjulpet dem til at komme videre i livet med coaching og undervisning.

Jeg har desuden arbejdet med stress og mobning på arbejdspladser og følgevirkningerne deraf samt løsninger.